Firmaets historie Profil Produkter Kontakt
 Forside    Sitemap  
 Forside DK  Forside EN
Etronic A/S Svendborg
Du er her:en_Måleudstyr

en_Måleudstyr

 

Måleudstyr

Firmaets produktsortiment består foruden ovennævnte i dag væsentligst af produkter til telefonverdenen. Måleudstyr til kontrol af kabelnettet, f.eks. måleudstyr til brug ved forstyrrelsesfri service på nettet, microprocessor-baseret transmissionsudstyr, samt udstyr til fejlsøgning ved kabelbrud.

Transportable tele-instrumenter 

Etronic A/S udvikler Kommunikations linie tester til brug i såvel marken som i laboratoriet. Funktionerne er specielt indrettet med henblik på at foretage målinger på alle former for telenet uden at virke forstyrrende på disse. Desuden kan den på enkel vis indikere, hvilken tilstand den pågældende telelinie befinder sig i. Linietesteren er udført i et handy og let lommeformat, som gør det muligt at medbringe den overalt. De foretagne målinger indikeres ved hjælp af lys og hørbare lydsignaler.

Målefaciliteterne er valgt således, at næsten alle parametre for en standard telefonforbindelse kan kontrolleres. Prøveresultaterne bliver vist på et letlæseligt grafisk display. Måleresultater og -metoder følger CCLT standard.

Se yderligere spec. i vores < online katalog>

 

Zenitel Etronic ApS
Rødeledsvej 95
DK-5700 Svendborg
Denmark

Phone:
+45 62 21 38 50

Mail:
infozet@zenitel.com

Søg på sitet: